JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Innehav av delar till ett rörvapen anses som grovt vapenbrott

[2018-09-05] Sundsvalls tingsrätt

Sundsvalls tingsrätt har i dag dömt en man till 2,5 års fängelse för bl.a. grovt vapenbrott innefattande ett s.k. rörvapen.

Den 48-årige man som tingsrätten dömt är medlem i Nordiska motståndsrörelsen (NMR) och har varit s.k. gruppchef i Sundsvall.

Tingsrätten gör bedömningen att delar till ett s.k. rörvapen (s.k. slam guns) som utan svårighet snabbt kan sättas ihop till ett funktionsdugligt vapen är att anse som ett vapen i vapenlagens mening. Vapnet saknar legitimt användingsområde och mannen saknade också licens för detta. Med hänsyn till bl.a. vapnets farlighet och den våldsbejakande miljö vapnet funnits i bedömde tingsrätten att brottet ska anses som grovt. Han döms även för olaga innehav av bl.a. andra vapen, störsändare och signalvapen.

Mannen hade även enligt tingsrättens bedömning konstruerat och tillverkat en väska som är väl anpassad för att innehålla en av hans pistoler. Pistolen kan inplacerad i väskan dolt avfyras genom en avtryckare vid handtaget. Tingsrätten ogillade emellertid åklagarens yrkande att mannen skulle dömas för för förberedelse till mord alternativt förberedelse till synnerligen grov misshandel eller grov misshandel. Tingsrätten fann att åklagaren inte kunnat presentera att mannen haft någon konkret och aktuell borttsplan eller att det fanns några målsäganden. Inte heller fann tingsrätten - främst genom den utredning som Säkerhetspolisen lämnat i målet - att enbart mannens tillhörighet och funktioner i NMR visade att han bara genom att konstruera väskan haft uppsåt att själv begå någon allvarligare våldshandling.

Senast ändrad: 2018-09-05

För mer information kontakta:

Robert Schött
Lagman
060-18 67 00
robert.schott@dom.se

Målnummer:

B 1133-18