JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Sundsvalls tingsrätt

Postadress: Box 467 851 06 Sundsvall
Besöksadress: Storgatan 39 852 30 Sundsvall
Tel: 060-18 67 00

Aktuellt

Förkortad expeditionstid

2 juli 2018 - 9 augusti 2018

kl. 08:00-11:30 och 12:30-15:00

Fast säkerhetskontroll vid tingsrätten

Från och med våren 2017 genomförs permanent säkerhetskontroll vid tingsrättens entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare - med undatag för vissa särskilda undantagna - gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks bl.a. väskor efter otillåtna föremål och den kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig. Som besökare uppmanas du att komma i god tid till domstolen, det kan bildas en kö vid säkerhetskontrollen om flera förhandlingar börjar samtidigt.  

Har du frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att kontakta oss vid tingsrätten

Lagmannens beslut om säkerhetskontroll

Arbeta i Sveriges Domstolar

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.