JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Sundsvalls tingsrätt

Postadress: Box 467 851 06 Sundsvall
Besöksadress: Storgatan 39 852 30 Sundsvall
Tel: 060-18 67 00

Aktuellt

Förkortad expeditionstid

Torsdag 26 oktober
kl. 08:00 - 11:00

Fredag 27 oktober
kl. 13:00 - 16:00

Fredag 3 november
kl. 08:00 - 11:00

Fast säkerhetskontroll vid tingsrätten

Från och med den 27 mars 2017 genomförs säkerhetskontroll vid tingsrättens entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter otillåtna föremål och den kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig. Som besökare uppmanas du att komma i god tid till domstolen, det kan bildas en kö vid säkerhetskontrollen om flera förhandlingar börjar samtidigt.  

Har du frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att kontakta oss vid tingsrätten

Lagmannens beslut om säkerhetskontroll

Arbeta i Sveriges Domstolar

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.