Sundsvalls tingsrätt

Postadress: Box 467 851 06 Sundsvall
Besöksadress: Storgatan 39 852 30 Sundsvall
Tel: 060-18 67 00

Förkortad expeditionstid

Torsdag 11 december
kl 08:00 - 14:00

Tisdag 23 december
kl 08:00 - 14:00

Tisdag 30 december
kl 08:00 - 14:00

Fredag 2 januari
kl 08:00 - 12:00

Måndag 5 januari
kl 08:00 - 12:00

 

 

 

Om Sundsvalls tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Läs mer om tingsrätten eller besök vår rundvandring.

Tingsrätten är samlokaliserad med Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall och Rättshjälpsmyndigheten.

Kom gärna i god tid innan förhandlingen då det kan vara svårt att hitta parkeringsplats.

Arbeta i Sveriges Domstolar

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.